Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Beseda pro žáky i pedagogy o návykových látkách

Beseda pro žáky i pedagogy o návykových látkách

Zaslal petrlukas 14. února. 2022

Ve čtvrtek 10. 2. 2022 se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili přednášky spolku ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, který působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí. Na přednášce s názvem Pravda o drogách se žáci dozvěděli, proč lidé berou drogy, jak drogy fungují a jaké jsou jejich krátkodobé i dlouhodobé účinky. Skutečné příběhy uživatelů podtrhly nebezpečnost užívání návykových látek. V následné besedě zodpověděl lektor spolku žákům četné dotazy. Téma návykových látek následně prodiskutovali žáci se svými učiteli ve třídách.

Odpoledne proběhla přednáška pro pedagogy, která přinesla řadu nápadů, podnětů i nových informací, které budou pedagogové moci využít při práci se žáky, a to nejen v třídnických hodinách.

Zapsala: Mgr. Dagmar Drahovzalová, školní metodik prevence