Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy

Zaslal petrlukas 1. dubna. 2022

Zápis dětí do mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Křtiny pro školní rok 2022 – 2023 se koná dne 5. 5. 2022 od 13.00 hodin do 16.00 hodin v prostorách mateřské školy, kde se budou odevzdávat vyplněné žádosti o přijetí a přihlášky k předškolnímu vzdělávání dětí v mateřské škole. Přítomnost dětí není třeba, jedná se o administrativní úkony. Tiskopisy budou k vyzvednutí v mateřské škole od 19. 4. 2022 po celou provozní dobu mateřské školy nebo si je můžete stáhnout z webové stánky školy (dokumenty vytisknout oboustranně). Součástí přihlášky jsou i kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 – 2023. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu "Vyhlášení zápisu". Níže jsou také uveřejněny i formuláře nutné k zápisu "Žádost o přijetí do MŠ" a "Přihláška do MŠ a kritéria".

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2022-2023

Žádost o přijetí do MŠ 2022-2023

Přihláška do MŠ a kriteria 2022-2023