Absolventský večer

Zaslal jarmilaistokova 23. června. 2016

Dne 17. 6. 2016 se uskutečnil v prostorách křtinského zámku již třetí Absolventský večer školy. Večer začal vystoupením žáků, kteří navštěvují zájmový kroužek závodního aerobiku, následovalo vystoupení tanečního oboru ZUŠ Adamov a společenský tanec žáků 8. třídy. Pak již nastal čas, kdy třídní učitelka Ladislava Giblová představila žáky své 9. třídy, absolventy naší školy, všem přítomným i starostovi obce  a ten je šerpoval. Po předání absolventských šerp všichni vyslechli loučení žáků se školou, které přednesla žákyně 9. třídy Zuzana Nippertová, a shlédli jejich osobní prezentace. Dále již následovala volná zábava a tanec, ke kterému hrála Lenka Kocábová. Součástí večera byla i bohatá tombola. Poděkování patří všem  sponzorům a dárcům, kteří přispěli do tomboly. Poděkování patří i ŠLP Masarykův les Křtiny za možnost uskutečnit tuto akci v nádherných prostorách zámku. Poděkování patří i zaměstnancům školy, kteří se podíleli na organizačním zabezpečení této akce. Přejeme našim absolventům úspěšné pokračování ve studiu na zvolené střední škole a štěstí v osobním životě. Fotografie zde.