Absolventský večer

Zaslal dagmarbibrova 27. června. 2015

Dne 19.6.2015 se uskutečnil druhý Absolventský večer školy. Součástí večera bylo šerpování žáků 9. ročníku. Ti také celý večer otevřeli polonézou. Za její nácvik patří poděkování paní Cihlářové, J. Hlouškové a L. Hlouškové z Habrůvky. Vedle nácviku polonézy je seznámily i s pravidly společenského chování. Po 23 hodině si mohli návštěvníci večera vyzvednout tombolu, na kterou přispěli rodiče žáků školy, Úřad Městysu Křtiny, křtinské organizace – Pohostinství Farlík, Cukrárna Křtiny a Řeznictví Křtiny. Díky finančním příspěvkům a věcným darům byl zisk večera přes Kč 11 000. Ty budou použity na rozvoj dalších aktivit školy. Sponzorem akce byl ŠLP Masarykův les. Všem, kteří přispěli moc děkujeme. Ke zdárnému průběhu večera a dobré náladě přispěla i kapela Velvet. Poděkování patří také žákům devátého ročníku a pedagogům, kteří s přípravou večera pomáhali. Úsměvy na tvářích žáků devátého ročníku jjsou odměnou rodičům i učitelům.
Související odkaz 

Za organizátory Dagmar Bibrová