Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Keramické dílničky "Tvoření pro radost"

Keramické dílničky "Tvoření pro radost"

Zaslal petrlukas 23. dubna. 2019

Pokud se chcete na chvíli zastavit a užít si se svými dětmi pohodu při společné aktivitě a navíc si společně vyrobit drobný keramický dárek a navodit si prázdninovou atmosféru, tak právě pro vás pořádáme keramické dílničky, které se budou konat v úterý 14. 5. 2019 v 16.00 - 17.30 hodin (výroba z hlíny) a následně v úterý 28. 5. 2019 v 16.00 - 17.30 hodin, kdy se budou vypálené výrobky glazovat. Pokud máte zájem se dílniček zúčastnit, můžete se přihlásit jednou z následujících možností:

  1. Rodiče dětí z mateřské školy se nahlásí v mateřské škole vedoucí učitelce  Miroslavě Gregorové
  2. Rodiče žáků 1. stupně ZŠ vyplní návratku, kterou donesou žáci domů ze školy, a vyplněnou ji žáci předají třídní učitelce.
  3. Rodiče žáků 2. stupně ZŠ se mohou přihlásit  u vedoucí školní družiny  Martiny Zedkové emailem na adrese martina.zedkova@zskrtiny.cz . Tuto možnost mohou samozřejmě využít všichni zájemci o dílničky.

Vstupné na keramické dílničky je dobrovolné a bude sloužit na úhradu materiálu. Na setkání se těší vedoucí dílniček Martina Zedková, Miroslava Gregorová, Jana Mikulášková.

 Uzávěrka přihlášek je pátek 10. 5. 2019

_________________________________ odstřihnout________________________

 

Jméno a příjmení..........................................................................,rodič (prarodič) žáka z............třídy

Zúčastním se (vyznačte křížkem) :

   pouze první dílničky 14. 5. 2019

□  obou dílniček (14. 5. a 28. 5. 2019)

                                                                                                                 ..........................

                                                                                                                          podpis