Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Sběry starého papíru ve školním roce 2017 - 18

Sběry starého papíru ve školním roce 2017 - 18

Zaslal petrlukas 29. srpna. 2017

V termínu od pondělí 11. 9. 2017 do pondělí 18. 9. 2017 včetně bude probíhat vždy od 7.15 do 8.00 hodin v místě hospodářského vchodu do budovy školy první sběr starého papíru v novém školním roce. Budeme opět vybírat tříděný papír, tedy zvlášť noviny, časopisy, kancelářský papír a zvlášť směsný papír s kartonem. Výsledky sběru se budou započítávat do celoroční soutěže mezi třídami. Pořadí tříd se bude opět stanovovat nejen podle průměru sebraných kg papíru na žáka, ale také podle procenta žáků, kteří se do sběru zapojí. Výtěžek ze sběru bude příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. 

Další plánované termíny sběrů v letošním školním roce:

6. 11. - 13. 11. 2017  

12.3. - 19. 3. 2018

14. 5. - 21. 5. 2018