Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > 5. ročník Žákovské ekologické konference ve Křtinách

5. ročník Žákovské ekologické konference ve Křtinách

Zaslal petrlukas 26. června. 2018

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se konal již pátý ročník Žákovské ekokonference, kterou pořádá naše škola v rámci regionálního sdružení škol Cirsium a škol, které jsou členy Klubu ekologické výchovy. Letos bylo přihlášeno 9 konferenčních příspěvků ze 7 škol (ZŠ a MŠ Křtiny, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ Jedovnice, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, ZŠ TGM Blansko, ZŠ Rosice, ZŠ Újezd u Brna). Žáci prezentovali své projekty a činnost školy v oblasti environmentální výchovy. Naši školu zastupovaly dvě práce, a to prezentace žáka 4. třídy Ondřeje Rady Záhadná a jedinečná Býčí skála a dlouhodobý projekt žáků 8. třídy Richarda Krále, Ondřeje Čermáka, Davida Sedláka a Filipa Bayera, kteří se zabývají vodním a odpadovým hospodářstvím obcí Moravského krasu. Součástí programu byla také přednáška Plastový oceán hosta konference  Mgr. Jany Petrákové z Pedagogické fakulty MU Brno, která žákům přiblížila problematiku znečišťování oceánů plasty. Všichni účastníci konference ukázali, jaká zajímavá témata řeší a jak dobře dokážou své nejen školní vědomosti a dovednosti prezentovat před veřejností. Naše poděkování patří sponzorům akce ŠLP Masarykův les a Klubu ekologické výchovy Praha.

Fotografie z akce můžete vidět ve fotogalerii.

¨Zapsala: Mgr. Ivana Majerová