Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Distanční výuka od 2.11.2020

Distanční výuka od 2.11.2020

Zaslal petrlukas 27. října. 2020

Vážení žáci, rodiče, v současné době očekáváme další informace od MŠMT o způsobu výuky po podzimních prázdninách, tedy od 2.11.2020. Vzhledem k současné epidemiologické situaci zatím neočekáváme rychlý návrat žáků do školy k prezenční výuce., proto počítáme s pokračující distanční výukou, která se bude skládat z výuky synchronní (on-line) a výuky asynchronní (zadávání studijních textů a úkolů v prostředí Google učebna). Obě součásti distanční výuky jsou pro žáky ze zákona povinné. Pokud by se žák nemohl některé části distanční výuky zúčastnit, je povinností zákonného zástupce žáka, aby neúčast omluvil u třídní učitelky a následně zapsal do omluvného listu v žákovské knížce.

Třídní učitelé jak na 1.stupni ZŠ tak i na 2.stupni ZŠ budou informovat své žáky a jejich rodiče o rozvrhu distanční výuky. Rozvrh pro synchronní (on-line) výuku na 2. stupni ZŠ přikládáme v samostatném dokumentu zde: Rozvrh on-line výuky na 2.stupni ZŠ. Tuto on-line výuku bude doplňovat asynchronní výuka (doplní počet hodin naukových předmětů dle původních platných rozvrhů). Všechny úkoly budou zveřejňovány v prostředí Google učebny v kurzech jednotlivých předmětů. Při synchronní (on-line) výuce je velmi důležité dodržovat následující pravidla.

 Pravidla pro synchronní (on-line) vzdělávání

  1.  Žáci si musí již před začátkem hodiny nachystat potřebné pomůcky (sešity, pracovní sešity, učebnice, psací nebo rýsovací potřeby, kalkulačku).
  2. Připojují se asi 2-3 minuty před začátkem hodiny.
  3. Na začátku hodiny pozdraví, nechají zapnutou kameru. Mikrofon používají dle požadavků vyučujícího.
  4. Na začátku hodiny bude provedena vyučujícím prezence (pro nepřítomnost musí zákonný zástupce žáka doložit třídní učitelce omluvenku).
  5. Žáci se připojují z místnosti, kde bude minimum vyrušování.
  6. Žáci nepořizují z online výuky žádné digitální záznamy (video, audio).
  7. Pokud bude žák záměrně narušovat online výuku, bude po upozornění z online výuky vyučujícím vyloučen. Probíranou látku si bude muset následně dohnat.
  8. O narušování výuky bude vyučující neprodleně informovat třídního učitele, který následně bude informovat zákonného zástupce žáka..
  9. Nevhodné chování žáků během distančního vzdělávání bude hodnoceno na pedagogických radách, kde může být žákovi uděleno kázeňské opatření nebo snížená známka z chování.

 

RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy