Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Jak probíhal letošní "Den páťáka"

Jak probíhal letošní "Den páťáka"

Zaslal petrlukas 8. března. 2017

Ve středu 8. března 2017 proběhla na naší škole již tradiční akce „Den páťáka“. Děti z okolních obcí, které budou od nového školního roku přecházet na 2. stupeň naší ZŠ, navštívily naši školu. Společně se svými rodiči se měly možnost seznámit s budoucími spolužáky a vyučujícími. Den páťáka probíhal pod vedením paní učitelky Dostálové a paní učitelky Chvátalové, která bude pro tyto žáky třídní učitelkou v 6. třídě.
První vyučovací hodinu děti trávily v páté třídě, kde společně s křtinskými žáky plnily ve skupinách úkoly z matematiky, českého i anglického jazyka.  Ve 2. hodině všechny čekala prohlídka školy. Nahlédli jsme do hudebny, počítačové učebny, školní knihovny… . Zde byly pro žáky připraveny úkoly, ve kterých ukázali svoje znalosti z literatury. V této době také proběhla beseda rodičů s vedením školy a vedoucí školního poradenského pracoviště.  Rodiče získali informace o zaměření a činnosti školy a mohli se zeptat na vše, co je o školní docházce zajímalo.
Ve 3. hodině děti tvořily v učebně dílen z keramické hlíny hrníček. Ten bude pro ně vzpomínkou a památkou na tento den. Poslední hodinu jsme se přesunuli do tělocvičny, kde pan učitel Smejkal připravil pro všechny soutěž v lezení na „vysokou horu“. Tato aktivita vyžadovala vzájemnou spolupráci a pomoc méně zdatným spolužákům. Ukázalo se, že dokážeme být kamarádi a vzájemně si pomáhat.                                                             Všichni jsme si dnešní den užili a věřím, že se noví žáci budou do naší školy těšit.

Fotografie ze Dne páťáka můžete vidět ve fotogalerii.

Zapsala Mgr. Ivana Dostálová