Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zahájení programu "Předškoláček"

Zahájení programu "Předškoláček"

Zaslal petrlukas 2. února. 2024

Ve středu 14.2.2024 proběhnou první lekce edukativně stimulačních skupinek "Předškoláček". Celý program je složen z 10 lekcí, které budou probíhat vždy ve středu od 13.30 hodin do 14.30 hodin a od 15.00 hodin do 16.00 hodin. Celkem se do programu přihlásilo 23 dětí, které jsou rozděleny do 2 skupin, které povede Mgr. Zdeňka Kučerová (učitelka 1. třídy ve školním roce 2024-25) se vstupem vedoucí školního poradenského pracoviště Mgr. Olgy Teremové (školní speciální pedagog). Rozdělení do skupinek naleznete zde: SEZNAM DĚTÍ DO PROGRAMU PŘEDŠKOLÁČEK 2024.

Pokud budou rodiče uvažovat o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o  vyšetření co nejdříve některé z poradenských zařízení (např. Pedagogicko psychologická poradna Blansko, Nad Čertovkou 17, tel.: 516417431, 516418778) . Objednací doba může trvat až 3 měsíce. Připomínám, že dle školského zákona ředitel školy povolí odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícími potvrzeními příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být pediatr) nebo klinického psychologa. Je tedy třeba na tyto skutečnosti myslet a v den zápisu dítěte do 1. třídy (tedy 4. dubna 2024) mít oba příslušné doklady vyřízené.