Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Sběry starého papíru ve školním roce 2021-2022

Sběry starého papíru ve školním roce 2021-2022

Zaslal petrlukas 2. září. 2021

V termínu od pondělí 13. 9. 2021 do pondělí 20. 9. 2021 včetně bude probíhat vždy od 7.15 do 7.55 hodin v místě hospodářského vchodu do budovy školy první sběr starého papíru v novém školním roce. Budeme  vybírat netříděný papír, tedy noviny, časopisy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých desek..Lepenku brát nebudeme - prosíme o dodržení (brát budeme pouze kartonové krabice, v nichž bude papír, ne samotný karton).  Výsledky sběru se budou započítávat do celoroční soutěže mezi třídami. Pořadí tříd se bude opět stanovovat nejen podle průměru sebraných kg papíru na žáka, ale také podle procenta žáků, kteří se do sběru zapojí. Výtěžek ze sběru bude příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. 

Další plánované termíny sběrů v letošním školním roce (poznačte si):

1. 11. - 8. 11. 2021  

14. 3. - 21. 3. 2022

9. 5. - 16. 5. 2022