Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Zaslal petrlukas 9. března. 2024

Předseda Rady Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny svolává Valnou hromadu Spolku, která se koná v pondělí 18. 3. 2024 v 16.00 hodin ve sborovně školy.

Program:

  1. Výroční zpráva o hospodaření Spolku za rok 2023 a roční účetní závěrka hospodaření
  2. Vyjádření revizní skupiny k hospodaření Spolku za rok 2023
  3. Informace o provedení inventarizace hospodářských prostředků Spolku k 31. 12. 2023
  4. Plán činnosti Spolku na kalendářní rok 2024
  5. Rozpočet Spolku na kalendářní rok 2024
  6. Různé, diskuze
  7. Závěr

 Účast členů spolku žádoucí.

                                                                   RNDr. Petr Lukáš, předseda Rady Spolku