Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Recyklohraní na 2. stupni ZŠ

Recyklohraní na 2. stupni ZŠ

Zaslal petrlukas 12. prosince. 2017

Ve čtvrtek 7. 12. se všechny třídy 2. stupně zúčastnily Recyklohrátek. Pod tímto názvem se skrývá školní program, jehož cílem je prohloubení znalostí žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Žáci si mohli mimo jiné prohlédnout různé materiály, které je možné použít k recyklaci. Ti mladší mohli rovněž prozkoumat typy odpadů, se kterými se můžeme setkat ve vyřazeném počítači, mobilu, pračce či baterii.

Fotografie z akce můžete vidět ve fotogalerii.

Zapsala: Mgr. Daniela Chvátalová