Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Adaptační pobyt žáků 6. třídy

Adaptační pobyt žáků 6. třídy

Zaslal petrlukas 17. září. 2018

Adaptační pobyt šesté třídy se uskutečnil  5. – 7. září v Kaprálově mlýně v Ochozi u Brna. Naše společné putování začalo ve středu ráno ve Křtinách, odkud jsme se pěšky vydali na trasu dlouhou 9 kilometrů, která vedla do Kaprálova mlýna. Během cesty nás čekaly seznamovací hry, jejichž účelem bylo naučit se jména dětí, zjistit společné zájmy a navzájem se o sobě něco dozvědět. V těchto hrách jsme pokračovali i odpoledne, kdy jsme se navíc dozvěděli i něco z historie Kaprálova mlýna a také jsme se lépe poznali s lektory, kteří zde pracují. Večer jsme se vydali do jeskyně Pekárna, kde nás čekala sebepoznávací hra, při které jsme se museli zamyslet nejen sami nad sebou, ale také nad tím, čím bychom mohli obohatit kolektiv třídy během následujících čtyř let.

Druhý den byl věnován zejména hrám, které byly určeny ke stmelení kolektivu třídy a k tomu, aby se děti naučily pracovat jako jeden tým. Účelem her bylo také, aby se žáci vzájemně spřátelili a cítili se v třídním kolektivu bezpečně. Děti během dne čekala spousta aktivit, při kterých se učily spolupracovat, navzájem si pomáhat a dělat kompromisy. Odpoledne pro nás byla připravena hra, ve které jsme měli za úkol vymyslet, co hezkého bychom mohli pro ostatní udělat, tato hra by nás měla provázet celým školním rokem, kdy bychom měli tyto sliby plnit. Večer jsme navštívili Casino, na které nám byly zapůjčeny kostýmy, a my měli příležitost si společně zahrát spoustu napínavých her.

Poslední den na nás čekalo zážitkové dopoledne, kdy jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina si vyzkoušela slaňování a druhá prozkoumávání jeskyně. Obě skupiny byly z adrenalinových zážitků nadšené a společně strávený čas jsme tak zakončili, jak nejlépe jsme mohli.

Adaptační pobyt se velmi vydařil. Pomohl nám nejen k tomu, abychom se navzájem lépe poznali, ale také k tomu, abychom začali fungovat jako kolektiv. Tři dny strávené na Kaprálově mlýně nám přinesly spoustu nezapomenutelných zážitků, nových kamarádů a také příležitost k tomu, abychom do nového školního roku vstoupili plni nadšení a energie.

Fotografie z pobytu můžete vidět ve fotogalerii.

Zapsala: Mgr. Romana Velecká