Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Naše škola se zapojila do projektu "Venkovní učitel"

Naše škola se zapojila do projektu "Venkovní učitel"

Zaslal petrlukas 18. ledna. 2020

Naše škola se zapojila do projektu "Venkovní učitel", který realizuje Lipka - Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR. Zaměřuje se na dlouhodobou podporu učitelů v aktivní venkovní výuce v exteriéru a blízkém okolí školy. Naše škola svou polohou v blízkosti lesa, nově budovanou přírodní učebnou, zapojením v mezinárodním projektu Ekoškola a svým školním vzdělávacím programem "Škola v přírodě, příroda ve škole" přímo vybízí k zapojení do tohoto projektu. Garantem projektu v naší škole jsou koordinátorka EVVO školy paní učitelka Mgr. Ivana Majerová a vedoucí školního Ekotýmu paní učitelka Mgr. Zdeňka Kučerová. Zapojení učitelé sestaví koncept venkovního učení pro svou výuku a na základě zkušeností těchto učitelů bude navržena metodologie pro učení v exteriéru a blízkém okolí školy, která bude veřejně přístupná všem pedagogům v ČR. Projekt bude trvat od ledna 2020 do prosince 2022.