Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Zaslal petrlukas 25. května. 2017

Základní škola a Mateřská škola Křtiny vyhlašuje pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny soutěže ke Dni Křtin.

Téma všech soutěží je společné: "Baroko na každém kroku". Všechny práce mohou být zaměřeny na období baroka, barokní stavební sloh, význačné osobnosti baroka, stavitel Santini. Prostě na vše, co se baroka týče.

Výtvarná soutěž

Kategorie: děti MŠ, žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Formát prací: A4 a větší, technika: libovolná. Přivítáme práce trojrozměrné - modely staveb, modely obleků období baroka apod. Všechny práce přihlášené do soutěže budou vystaveny během Dne Křtin v ambitech.

Literární soutěž

Kategorie: žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Literární útvar: libovolný

Fotografická soutěž

Kategorie: žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Formát fotografie: A4 nebo odevzdat v digitální podobě

Uzávěrka soutěží je v pondělí 11.9.2017, práce se odevzdávají třídním učitelům. Vyhlášení soutěží bude provedeno v rámci Dne Křtin v sobotu 23.9.2017 v 10.00 hodin na náměstí Křtin. Jeho součástí bude i kulturní vystoupení našich dětí a žáků.