Možnosti automatického získávání aktualit

RSS feed

Pro automatické stahování novinek můžete využít formát RSS. Adresa zdroje RSS (feed) je http://www.zskrtiny.cz/web/index.php/tools/blocks/page_list/rss?bID=1033&cID=129&arHandle=Main

E-Mail

Pokud chcete získávat informace o novinkách emailem, vyplňte prosím svůj email do níže uvedeného políčka a stiskněte Registrovat se. Obdržíte mail pro potvrzení a následně budete zařazeni k pravidelném odběru aktualit, které se zobrazují na hlavní stránce školy.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Důležité Informace z besedy, která se konala 10. 6. 2020.

Zrušení konzultačních hodin 8, 6, 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků naší školy.

Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Beseda s třídní učitelkou a členy Školního poradenského pracoviště se koná 10. 6. 2020.

Posunutí termínu konzultací žáků 2. stupně ZŠ

Informace pro žáky 2. stupně ZŠ a jejich rodiče.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020 - 21

Zveřejnění seznamu dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Křtiny.

Nabídka pracovního místa - asistent pedagoga

Vyhlašujeme výběrové řízení na místo asistenta pedagoga.od nového školního roku.

Informace pro zájemce o školní družinu ve školním roce 2020 - 21

Informace pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ , kteří budou mít zájem o školní družinu ve školním roce 2020 - 21.

Konzultace pro žáky 2. stupně ZŠ

Informace pro žáky 2. stupně ZŠ a jejich rodiče o konzultacích, které budou probíhat od 1.června 2020.

Otevření mateřské školy

Informace pro rodiče dětí z mateřské školy.

Otevření školy pro žáky 1. stupně ZŠ

Informace pro rodiče žáků 1. stupně.

Informace ke sběru papíru a ukončení soutěže

Výsledky celoroční školní soutěže mezi třídami ve sběrových aktivitách.

Informace pro žáky 9. třídy a jejich rodiče.

Možnost účasti na konzultacích zaměřených na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy.

Informace k otevření školy

Informace pro rodiče dětí a žáků naší školy.

Informace ze zápisu dětí do 1. třídy

Seznam rozhodnutí ředitele školy o přijetí dětí naleznete zde.

Opatření k zápisu dětí do mateřské školy

Doplňující informace pro rodiče dětí.

Školní poradenské pracoviště nabízí své služby

Informace pro žáky a jejich rodiče.

Zápis dětí do mateřské školy

Vyhlášení zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020-21.

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

Informace pro rodiče žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky na střední školy

Informace k domácímu vyučování žáků

Informace pro rodiče našich žáků.

Informace k pokračujícímu uzavření ZŠ a MŠ

Informace rodičům dětí a žáků naší školy.

Zadávání úkolů s možnou diskuzí

Nově je u některých předmetů komunikovat přímo na stránce s vyučujícím.

Opatření k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020-21

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Uzavření mateřské školy

Informace pro rodiče dětí mateřské školy

Další informace rodičům

Informace pro rodiče žáků po uzavření školy.

Uzavření základní školy

Informace pro rodiče žáků základní školy.
Ikona RSS