Možnosti automatického získávání aktualit

RSS feed

Pro automatické stahování novinek můžete využít formát RSS. Adresa zdroje RSS (feed) je http://www.zskrtiny.cz/web/index.php/tools/blocks/page_list/rss?bID=1033&cID=129&arHandle=Main

E-Mail

Pokud chcete získávat informace o novinkách emailem, vyplňte prosím svůj email do níže uvedeného políčka a stiskněte Registrovat se. Obdržíte mail pro potvrzení a následně budete zařazeni k pravidelném odběru aktualit, které se zobrazují na hlavní stránce školy.


Poslední sběr papíru v tomto školním roce

Sběr papíru proběhne v termínu 9. 5. - 16. 5. 2022.

Úspěch našich žáků v pěvecké soutěži Jedovnická Kuňka

Soutěž se konala 27. 4. 2022 v KD Jedovnice.

Výsledek sbírky na podporu ukrajinských žáků

Sbírku zorganizovali žáci školního parlamentu,

Den Země 2022

Projektový den školy ke Dni Země se uskutečnil 21. 4. 2022.

Úspěchy našich žáků v okresních kolech školních soutěží

Umístění našich žáků v okresních kolech školních soutěží.

Národní plán obnovy - digitalizace

Škola získala finanční prostředky pro rozvoj dogitalizace.

Informace ze zápisu dětí do 1. třídy

Seznam rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání.

Velikonoční keř "Vajíčkovník"

Žáci školní družiny ozdobili před velikonocemi keř u školy kraslicemi.

Zápis dětí do mateřské školy

Vyhlášení zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2022-23.

Pomoc pro ukrajinské žáky

Žákovský parlament vyhlásil sbírku na pomoc ukrajinským spolužákům.

Poděkování za březnový sběr papíru

Výsledky sběru papíru, který proběhl v termínu 14.3. - 21.3.2022.

Besedy pro žáky o rizicích online světa

Besedy pro žáky probíhaly v termínu 16.3. - 18.3.2022.

Pozvánka na Josefské sympozium

Sympozium se koná v termínu 18.3. - 20.3.2022 ve Křtinách.

Konec roušek a respirátorů ve školách

Informace o mimořádném opatření k nočení ochrany úst a nosu ve školách.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022 - 23

Informace k zápisu dětí do 1. třídy, který proběhne 7. 4. 2022.

Pomoc pro ukrajinské žákyně

Informace pro veřejnost, která chce pomoci uprchlíkům z válkou sužované Ukrajiny.

Výsledek akce "Dny činu"

Jak dopadl sběr starých mobilních telefonů.

Jarní sběry starého papíru

Sběr starého papíru proběhne v termínu 14.3. - 21.3.2022.

Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Předseda Spolku svolává Valnou hromadu na středu 2.3.2022.

Dětský karneval v mateřské škole

Karneval se konal 22.2.2022 v prostorách mateřské školy.

Protiepidemická opatření ve škole od 21.2.2022

Informace pro žáky a jejich rodiče.

Beseda pro žáky i pedagogy o návykových látkách

Beseda se uskutečnila ve čtvrtek 10.2.2022.

Další přerušení provozu mateřské školy

Informace pro rodiče dětí MŠ

Den páťáka pro žáky 5. tříd a jejich rodiče ze spádové oblasti

Informace pro rodiče žáků 5. třídy ze spádové oblasti naší školy k rozhodnutí, kde bude pokračovat jejich dítě v povinné školní docházce po ukončení 1. stupně ZŠ.

Naše škola se zapojila do "Národního plánu obnovy (doučování žáků)"

Informace pro žáky a jejich rodiče.
Ikona RSS