Den vody.JPG 

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Ekokola.png

Postup práce Ekoškoly je určen 7 kroky:
sestavením Ekotýmu, analýzou a plánem činností, monitorováním a vyhodnocováním, environmentální výchovou ve výuce, informováním, spoluprací a vytvořením ekokodexu. 
Učitel žáky provází na jejich cestě 7 kroky, pomáhá jim. Měl by být však spíše průvodcem . Žáci mají v programu hlavní roli. 

 

Dne 14. 4. 2016 proběhl na naší škole audit k plnění programu Ekoškola. Tento audit byl pro naši školu úspěšný a mezinárodní titul "Ekoškola" jsme získali. Zástupci naší školy se zúčastnili 15. 6. 2016 v Praze v prostorách senátu ČR slavnostního předání zelené vlajky Ekoškoly.

ZÁŘÍ 2018

17. září 2018 se poprvé v tomto školním roce sešli ekotýmáci naší školy. Rozjezdový hlavní úkol byl získat nové členy k posílení našeho žákovského Ekotýmu. Členy širšího Ekotýmu naší školy nejsou jen žáci školy, ale jsou to i učitelé, provozní zaměstnanci a občané Křtin.

 Na první schůzce jsme hodnotili práci za uplynulý školní rok 2017/2018. Zjistili jsme, že některé cíle se nám splnit podařily – jako byl sběr papíru, úklid v okolí školy, práce třídních energetiků, zlepšení v třídění odpadů. Dále zdařilý ekopobyt 1. stupně ve Svojanově, projektový den „Den Země“.  Některé dané cíle jsme však splnit nestihli, a proto jsme je přesunuli na letošní školní rok. Přibyly i nové a myslíme, že ani ty nejsou těmi posledními, kterými bychom se mohli zasloužit o zlepšení našeho jednání týkajícího se prostředí ve škole. Rozhodli jsme se pokračovat v rozjetých oblastech – ODPADY, ENERGIE, PROSTŘEDÍ, DOPRAVY.

O okolí naší školy se letos budou starat všichni žáci naší školy, a to postupně. Máme 10 školních měsíců a 10 tříd, které se vystřídají v úklidu. Rozpis žáci najdou na naší ekonástěnce a webových stránkách školy. Úklid bude probíhat v třídnických hodinách.

Dveře našeho Ekotýmu jsou stále otevřené dalším zájemcům nebo nápadům, které by byly pro správnou věc. 

Akce měsíce září:

 • členové školního Ekotýmu navštívili nové prvňáčky a provedli osvětu v oblasti týkající se správného třídění odpadu

osvěta.JPG

 • 10. – 17. 9. 2018 – sběr starého papíru
 • 10. – 17. 9. 2018 – „týden činu“ zaměřený na baterkářský úklid po prázdninách – odevzdávání vybitých baterií a jejich odvoz k recyklaci, nasbírali jsme 2 plné krabice. 
 • Úklid okolí školy – 9.třída

DSCF4188.JPG

 • 24. 9. 2018 – Evropský den bez aut – monitoring Ekotýmu  - Den činu
den bez aut.JPG
Každý, kdo v tento den nebyl přivezen do školy autem dostal od ekotýmáků nálepku s přeškrtnutým autem a tak bylo ihned patrné, kdo se dostavil do školy ekologickým způsobem. Více na hlavních stránkách environmentální výchovy.

 

 • 25.9. 2018 - Šátkový den - připomenutí nástupu podzimu
šátkový den.JPG

   ŘÍJEN 2018 

 • V termínu 8. 10. - 15. 10. 2018 probíhal na naší škole sběr kaštanů. Celkem se podařilo posbírat 1.063 kg kaštanů, které od nás vykoupí ŠLP Křtiny pro spárkatou zvěř na zimu. Děkujeme všem dětem, žákům, rodičům, prarodičům a našim pedagogům, kteří se do sběru zapojili a zasloužili se o pěkný výsledek.  Další plánovanou sběrovou akcí je sběr papíru v termínu 5.11. - 12.11. 2018.
 • 17.10. proběhla schůzka širšího Ekotýmu. Sešel se žákovský Ekotým s provozními zaměstnanci, učiteli a zástupcem obce paní Ing. Ludmilou Boháčkovou. Nejdříve jsme připomněli program Ekoškoly a shrnuli práci žákovského Ekotýmu na naší škole za uplynulý školní rok 2018/2019. Také zazněly plány a úkoly na následující školní rok 2018/2019. V závěru schůzky jsme řešili program projektového dne 26.10. věnovanému 100. výročí vzniku Československa.

DSC01382.JPG
 • Úklid okolí školy - 8. třída
 • 24. 9. – 5. 10. vyhodnocení proběhlé ekoakce zaměřené na šetrnou dopravu do školy

   

  TŘÍDA

   

  PRŮMĚR ZAPOJENÝCH ŽÁKŮ

   

  POČET JEDOUCÍCH DĚTÍ AUTEM V DANÉM OBDOBÍ

   

  PROCENTA  ÚSPĚŠNOSTI %

   

  UMÍSTĚNÍ

  1.

  15

  44

  67

   

  2.

  21

  43

  77

   

  3.

  23

  4

  97,5

  3.MÍSTO

  4.A

  13

  40

  62

   

  4.B

  15

  2

  98

   2.MÍSTO

  5.

  23

  1

  99

         1.MÍSTO

HAD EDA.JPG
 • 8. - 15.10. – sběr kaštanů.  Celkem se podařilo posbírat 1.063 kg kaštanů, které od nás vykoupí ŠLP Křtiny pro spárkatou zvěř na zimu.
 • 26. 10. – projektový den. Tento projektový den byl zaměřený na výročí 100 let od vzniku republiky. Nejenže jsme si připomněli významné historické události založení novodobé republiky, ale celý den byl v duchu kroku Ekoškoly – environmentální výchova ve výuce. Jednotlivé třídy se vypravily do okolí Křtin k různým pomníčkům, které zde v uplynulých stech letech vznikly jako připomínka nejrůznějších dějinných událostí.
100 let.JPG

 

MĚSÍC LISTOPAD

 • 5. - 12. 11. – sběr starého papíru.  Celkem se podařilo sebrat 6.080 kg papíru.  Výtěžek 12.160,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy.
 • 14. 11. – DEN BEZ AUT .  Tak jako týden mobility, který jsme si připomněli v září, má tento den poukázat na různé druhy dopravy, jako je například kolo, chůzi pěšky, městskou hromadnou dopravu, která přepraví více cestující než automobil, kde lidé jezdí individuálně.

Děkujeme všem, kteří chápou šetrnou dopravu do školy a chodí pěšky nebo využívají hromadnou dopravu.  A jak to u nás dopadlo?

Kdo přijel autem:

1.třída                5 dětí
2.třída                5 dětí
3.třída                2 děti
4. A třída             4 děti
4.B třída              2 děti

5. třída                 2 děti

Celý 1. stupeň -  20 dětí  ---  ZLEPŠENÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Přestože nám čísla říkají, že se zlepšujeme, máme stále ještě rezervy.

 • V měsíci listopadu uklízela 7. třída.
úklid 7.třída.JPG

 

MĚSÍC PROSINEC

 • 3.12. - návštěva obecního úřadu, pana starosty, s návrhy týkající se oblasti dopravy.
STAROSTA.JPG
 • 7.12. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  Tento den jsme mohli využít i my EKOTÝMÁCI, k prezentaci programu Ekoškola. Umístili jsme na naši nástěnku informace týkající se tohoto programu. Snažili jsme se představit naše aktivity, které děláme. A nezapomněli ukázat naše plány činností, které vycházejí ze slabých i silných stránek, které jsme zjistili z provedené a zpracované analýzy školy.
 • 21.12. ŠÁLOVÝ DEN – připomenutí nástupu zimy – zimního slunovratu.
ŠÁLOVÝ DEN.JPG
 • V měsíci prosinci uklízela 6. třída.
úklid 6.třída 2018.jpg

 

Měsíc leden 

Měsíc leden byl na naší škole ve znamení týdnu činu, který byl zaměřen na sběr nepotřebných mobilů a na jejich recyklaci. A jak to dopadlo?

 

TÝDEN ČINU 14. -  18. LEDNA

SBÍRÁME MOBILY K RECYKLACI

 

               1. TŘÍDA

6

5. TŘÍDA

16

                2. TŘÍDA

11

6. TŘÍDA

0

                3. TŘÍDA

0

7. TŘÍDA

0

4.A  TŘÍDA

1

8. TŘÍDA

10

4.B TŘÍDA

38

9. TŘÍDA

0

 

                             CELKEM …….. 82 MOBILŮ

 • V měsíci lednu uklízela okolí školy 5. třída.

úklid 5.třída.JPG 

 Měsíc únor

 

V měsíci únoru nás čekal audit Ekoškoly, od kterého jsme očekávali prodloužení titulu Ekoškoly a udržení vlajky na další dva roky. Přestože jsme se snažili, o co nejlepší plnění 7 kroků Ekoškoly, byli jsme v očekávání. Audit proběhl 21. února, a teď už můžeme prozradit, že byl pro nás úspěšný. Titul Ekoškoly jsme obhájili. V současnosti se nejvíce zaměřujeme na oblast DOPRAVY. Opravdu se snažíme, aby se co největší počet dětí do školy dostávalo šetrným - ekologickým způsobem. Prosíme rodiče o spolupráci při dopravování dětí do školy. K  využití šetrné možnosti stačí vysadit dítě pod kopcem, kdy zbývá 100 metrů ke dveřím školy, které jistě dítě v bezpečí zvládne samo. Děkujeme.

 V měsíci únoru uklízela okolí školy třída 4.B.

foto úklid 4.B.jpg

 Měsíc březen

V měsíci březnu jsme si připomněli nástup jara a 20. 3. proběhl "Brýlový den".

DSC01541.JPG

22. březen, který je světovým svátkem vody, se nesl ve škole v duchu uvědomění si, jak je voda pro nás všechny nepostradatelná. V rámci vyučování, v různých předmětech jsme tohoto tématu využili a každá třída téma zpracovávala. Například: 2. a 3. třída se zúčastnila plaveckého výcviku, 4.A - tvořila ve výtvarné výchově lodě na moři, 5. třída - ve slohu psala básně zaměřené na důležitost vody a ve výtvarné výchově dotvořila plakáty, 7. třída v zeměpise probírala vodstvo Afriky, 8. třída - dokument "Dopis z roku 2070", 9. třída - vodstvo Jihočeského kraje.

Den vody 2.JPG

Den vody.JPGDen vody 1.JPG

V měsíci březnu uklízela třída 4. A .

úklid 4.A.JPG

 úklid 4a.JPG

Měsíc duben

Měsíc duben je ve znamení bezpečnosti, což se Ekotýmákům  hodilo k rozjetí ekoakce „Oblékáme hada Edu“. Tato akce je zaměřena na šetrnou dopravu dětí do školy – pěšky nebo hromadnou dopravou. Akci odstartoval „PROUŽKOVANÝ DEN“ – proužek jako symbol přechodu pro chodce. Vzhledem k tomu, že se tento rok zaměřujeme na oblast dopravy, moc nás tíží v poslední době zvýšený počet dětí, které jezdí autem až do školy, přestože máme bezpečnou cestu k budově školy.

DSC01583.JPG

A jak to dopadlo?

Nejlépe jsou na tom třídy – 3., 4.B a 5., jejichž žáci se staví k dopravní situaci u školy nejvíce zodpovědně.

OBLÉKÁME HADA EDU 8. – 17. 4. 2019

 TŘÍDA

PRVNÍ DEN AKCE

 

průměr na den

 

POSLEDNÍ DEN AKCE

 

 DĚTI, KTERÉ JEZDILY V TOMTO OBDOBÍ AUTEM V %

PŘEPADOVKA

7.5.

 

VYHODNOCENÍ

1.

3

4,4

4

32,35%

3

ZLEPŠENÍ

2.

11

6,4

6

30,82%

8

ZHORŠENÍ

3.

1

0,4

1

1,89%

1

KRÁSNÉ

4.A

4

2,75

2

19,64%

5

ZHORŠENÍ

4.B

1

     0,13

0

0,76%

1

KRÁSNÉ

5.

0

0,38

0

1,53%

1

KRÁSNÉ

 

ČERVENÉ ČÍSLO UDÁVÁ POČET DĚTÍ VE TŘÍDĚ, KTERÝ DANÝ DEN JELO AUTEM.

DEN ZEMĚ

17. dubna proběhl na naší škole Den Země zaměřený na oblast vody. Tento den zorganizoval Ekotým společně s lesní pedagogikou ŠLP. Rozvíjeli jsme i upevňování sociálního prostředí mezi dětmi. Skupiny byly promíchány v rámci dětí 1. stupně + 6. třída. Poté skupiny vyrážely do lesa nad školou, kde je čekaly různá stanoviště, která  družstva prověřovala ve znalostech vodních zákonitostí lesa ale i týmové spolupráce.

V měsíci dubnu uklízela 3.třída.

MĚSÍC KVĚTEN A ČERVEN

Tyto dva měsíce byly v Ekotýmu v duchu očekávání Slavnostního předání titulu Ekoškoly v Senátu ČR. Samozřejmě probíhaly i schůzky Ekotýmu, kdy nám udělalo asi největší radost snížení počtu dětí dojíždějících do školy autem. Předsevzali jsem si, že se nám podaří snížit číslo na 15 dětí dojíždějících autem.  Naše poslední PŘEPADOVKA skončila na čísle 19. Čeká nás ještě jedno monitorování ranního dopravování do školy, budeme doufat, že dopadne úspěšně.

 V měsíci květnu uklízela okolí školy 2. třída.IMG_20190531_112035.jpg

 V měsíci červnu uklízela okolí školy 1. třída.

20190617_113109.jpg

 Slavnostní předání titulu Ekoškoly 18.6. 2019 v Senátu ČR.

IMG_20190618_110838.jpg

IMG_20190618_110850.jpgIMG_20190618_130642.jpg