PROGRAM EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Postup práce Ekoškoly je určen 7 kroky:

- sestavením Ekotýmu, analýzou a plánem činností, monitorováním a vyhodnocováním, environmentální výchovou ve výuce, informováním, spoluprací a vytvořením ekokodexu. Učitel žáky provází na jejich cestě 7 kroky, pomáhá jim. Měl by být však spíše průvodcem. Žáci mají v programu hlavní roli. 

 AUDITY EKOŠKOLY

 V dubnu 2016 proběhl na naší škole první audit k plnění programu Ekoškola. Tento audit byl úspěšný a mezinárodní titul "Ekoškola" jsme získali. 

V únoru 2018 nás čekal další audit Ekoškoly, od kterého jsme očekávali prodloužení titulu Ekoškoly a udržení vlajky na další dva roky. I tento audit  byl pro nás úspěšný. Titul Ekoškoly jsme obhájili na období 2019 - 2021.

 V dubnu 2022, po koronavirovém období distanční výuky, následoval další audit Ekoškoly. Byli jsme moc rádi, že se nám po tomto nelehkém čase opět podařilo obhájit titul Ekoškoly a to na období 2022 - 2025.

 Dveře našeho Ekotýmu jsou stále otevřené dalším zájemcům nebo nápadům, které by byly pro správnou věc.

 ZÁŘÍ