13. 6. 2023 - 73. hodina:Zdraví a nemoc. Prezentace poskytování první pomoci.

 15. 6. 2023 - 74. hodina: Opakování orgánových soustav člověka. Závěrečné opakování učiva 8. ročníku zaměřené na stavbu a činnost jednotlivých orgánových soustav člověka.

 

.

 

 

.