VIII.B třída (2022/2023)

Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Tesařová

Telefon:  516 439 151 kl. 228

E-mail: jarmila.tesarova@zskrtiny.cz

Třída 5.5.22.JPGČerven 2023 

1)   Dne 5. 6. 2023 v 16.00 – 17.30 hodin budou probíhat konzultační hodiny.

2)   Ve čtvrtek 8. 6. 2023 bude probíhat focení jednotlivých tříd

3)   Do pátku 16. 6. 2023 zapíší vyučující jednotlivých předmětů známky do centrální počítačové evidence.

4)     19. 6. – 20. 6. 2023 se uskuteční výlet 8. B třídy do Strážnice.

5)     Ve středu 21. 6. 2023 v 9. 00 hodin se uskuteční prezentace závěrečných prací žáků 9. třídy pro žáky 2. stupně ZŠ ve Spolkovém domě.

6)     Ve středu 21. 6. 2023 v 14.00 hodin proběhne ve sborovně školy závěrečná pedagogická rada.

7)     Ve čtvrtek 22. 6. 2023 proběhne od 8.30 hodin ve Spolkovém domě „Žákovská ekologická konference.

8)     V pátek 23. 6. 2023 od 18.30 hodin se koná ve Společenském domě v Bukovince Absolventský večer, při němž budou šerpováni žáci 9. ročníku starostou městysu.

9)    27.6.vybírání učebnic, 28.6 rozdávání učebnic na další školní rok

10)   Ve čtvrtek  29. 6. 2023 bude na celé škole ve všech třídách probíhat projektový den „Den prevence a první pomoci"

11)  V pátek 30. 6. 2023 se uskuteční v atriu školy celoškolní shromáždění k závěru školního roku                                                                                         

Rozvrh 

 Rozvrh -výstřižek.JPG

 

Vyučující:

Čj, Vv - Mgr. Daniela Chvátalová

Aj - Mgr. Zuzana Toušková, Mgr. Alice Ševčíková

M, Ch - Mgr. Jarmila Tesařová

Př - RNDr. Petr Lukáš

D - Mgr. Alice Ševčíková

Rj - Ladislava Giblová

Fy - RNDr. Jarmila Ištoková

Z - Mgr. Jitka Skřejpková

Hv - Mgr. Johana Benešová

Inf - Mgr. Petr Zouhar

Ov, Tv, SH- Mgr. Karel Smejkal

Nj - Mgr. Zuzana Toušková

KAj - Mgr. Zuzana Toušková

PČ - Mgr. Eva Kvíčalová

PČv - Mgr. Ivana Neužilová


Záloha stránky třídy pro školní rok 2021/2022