Okruhy k opakování:

- větné členy (určování, graf věty jednoduché)

- věta jednoduchá a souvětí (+ lineární graf souvětí)

- slovní (věcný) a mluvnický význam slova

- slova nadřazená, podřazená a souřadná

- slova jednoznačná a mnohoznačná

součástí čtvrtletní písemné práce bude diktát