EPIZODA 1 - Bodláčí hora
V březnu jsme společně začali budovat vesnici, kterou jsme nazvali Bodláčí údolí.

EPIZODA 2 - Lidé od Bodláčí hory
Vytvořili jsme si své postavy pro příběh a postupně je přijali za své. Vyrobili jsme si průkazy se jménem, věkem, rodinou, povoláním a zálibami. Díky vizitce se jménem jsme se dostali do role a stali jsme se dospělými.

EPIZODA 3 - Soutěž
Přihlásili jsme se do soutěže "Vesnice roku" a dávali jsme návrhy, čím vesnici zatraktivnit, abychom v soutěži uspěli.

EPIZODA 4 - Obří problém
Jednoho rána se ve vesnici vyrojily zprávy, že na Bodláčí hoře žije nebezpečný obr. Posbírali jsme důkazy a rozhodli se kontaktovat obroložku prof. OBRDr. Květoslavu Kvítečkovou. Pomůže nám???

EPIZODA 5 - Obrolog
Konečně k nám přijela dlouho očekávaná odbornice na obry. Obyvatelé vesnice se sešli na OÚ  a snažili se obroložku přimět ke spolupráci při řešení problému s obrem. Bohužel jsme se od této "odbornice" nic nedozvěděli, takže si budeme muset nějak poradit sami.

EPIZODA 6 - Jak chytit obra
Obyvatelé vesnice vymýšleli plány, jak chytit obra. Některé byly docela humánní a počítaly s tím, že obra nějak zapojíme do života vesnice, ovšem některé vedly k definitivnímu zničení obra. Na příštím společném zasedání zastupitelstev jsme nad plány diskutovali a poté hlasovali o řešení problému s obrem.

EPIZODA 7 - Dopis od obra
Než jsme přistoupili k definitivnímu vyřešení problému s obrem, stala se věc, která zcela změnila naše plány: přišel dopis od obra! Na společném setkání jsme se rozhodli, že se s obrem setkáme.
Vytvořili jsme plán setkání a odepsali obrovi.

EPIZODA 8 - Setkání s obrem
Abychom se s obrem mohli setkat, museli jsme si ho nejprve vyrobit a pak také vymyslet otázky, které bychom obrovi rádi položili.
Chtěli jsme se setkat na neutrální půdě v lese ve Křtinách, ale obr nakonec přišel až za námi do vsi.

EPIZODA 9 - Vyhlášení výsledků soutěže
Soutěž Vesnice roku dopadla výborně. Naše vesnice Bodláčí údolí získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Oslava byla náramná.
Obr se nezúčastnil. Asi chtěl mít svůj klid a stačilo mu, že ví, že za námi může kdykoli přijít.