Projekt Global Storylines "Obr od Bodláčí hory" umožňuje dětem prostřednictvím příběhu zažít a řešit problémy spojené s přijetím jinakosti. Děti i dospělí vstupují do různých rolí a v těchto rolích se učí řešit situace, do kterých se mohou dostat i v reálném životě.