Pravidla hodnocení v matematice:

výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny týden dopředu a témata pro opakování budou zadána
  • zkoušení u tabule + písemné zkoušení v lavici, lze využít i pro žáky s PO
  • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
  • malé testy – ověření zvládnutí nového učiva – průběžně

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v EŽ. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

 

Dále budeme hodnotit následující aktivity:

  • samostatné práce v hodině
  • aktivita – prémiové příklady, úkoly navíc
  • domácí úkoly – splnění úkolu
  • zapojení do soutěží a výsledky soutěží

 

Nastavení hodnocení v EŽ (elektronické žákovské knížce):

Hodnota známky

Druh hodnocení

1

čtvrtletní písemná práce a tematické práce

0,75

testy – procvičování probraného učiva

0,5

malé testy – procvičování probraného učiva, zkoušení u tabule

0,25

skupinová práce, samostatná práce (dle obtížnosti), aktivita

 

K sebehodnocení žáka slouží pracovní sešit.