Pololetní písemná práce středa 17.1.

Témata:

Desetinná čísla:
- porovnávání a zaokrouhlování
- sčítání a odčítání
- násobení a dělení 10,100,1000
- převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti
Úhly:
- rýsování úhlů dané velikosti (konvexní i nekonvexní úhly)
- měření úhlů
- rozdělení úhlů podle velikosti (ostrý, tupý,....)
- dvojice úhlů - vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé
- grafické sčítání, odčítání, násobení a dělení(osa úhlu)
- stupně a minuty

 

Umime to:

heslo: zs-Krtiny-6.B-2023/24

Pro zobrazení zadaných úkolů je důležité rozkliknout umime matiku

Pomůcky: 

  • sešit č.440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka
  • sešit č. 520 + linkovaná podložka (na prověrky)
  • učebnice
  • rýsovací potřeby – trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, řádně ořezaná tužka nebo pentelka
  • lepidlo