7. 9. 2023 - 1. hodina: Úvodní hodina. Seznámení s obsahem učiva a s pravidly hodnocení, zavedení sešitu.

14. 9. 2023 - 2. hodina Biologický základ člověka. Vysvětlíme si, co člověka spojuje s ostatními organismy a také jeho odlišnosti. Učebnice str. 5. - 9.

18. 9. 2023 - 3. hodina: Postupné rozvíjení poznání a jeho význam. Výměna hodin (Př ze čtvrtka 21. 9. za Fy) Dozvíme se, co je úkolem vědy, jaký je postup při vytváření vědecké teorie a jaké metody výzkumu se používají v přírodních vědách. Učebnice str. 10 - 11.

28. 9. 2023 - Státní svátek

5. 10. 2023 - 4. hodina: Země ve vesmíru. Poznáme, co patří do sluneční soustavy, které planety jsou Zemi bližší a vzdálenější, jak vznikl vesmír. Poznáme jednotlivé druhy slunečního záření. Vysvětlíme si, čím je způsobováno střídání dne a noci, střídání ročních období. Učebnice str. 12 - 14.

12. 10. 2023 - hodina odpadá - veletrh SŠ v Blansku

19. 10. 2023 - 5. hodina: Stavba Země. Poznáme metody výzkumu stavby Země. Poznáme jednotliví vrstvy ve stavbě Země a jednotlivé sféry Země. Budeme opakovat na test (2. - 5. hodina), který si napíšeme ve středu 25. 10. 2023 (suplování za Čj). Učebnice str. 14 - 15.

25.10. 2023 - 6. hodina (suplovaná): Minerály..Napíšeme si test. Dozvíme se, co jsou minerály a jak vznikají. Rozdělíme si je na prvky a sloučeniny. Učebnice str. 15 -16.

26. 10. 2023 - Podzimní prázdniny

2. 11. 2023 - 7. hodina: Tvary nerostů:  Dozvíme se, co je krystal a krystalová struktura nerostu. Poznáme rozdíly v krystalové struktuře tuhy a diamantu. Učebnice str. 16 - 17

9. 11. 2023 - 8. hodina: Tvary nerostů. Krystalové struktury nerostů. Poznáme souměrnost krystalů, vysvětlíme si krystalový osní kříž. Poznáme jednotlivé krystalové soustavy a příklady nerostů, které v nich krystalizují. Učebnice str. 16, 98 - 99.

16. 11. 2023 - 9. hodina: Vlastnosti nerostů.  Vysvětlíme si fyzikální vlastnosti nerostů (hustota, tvrdost, štěpnost a lom, soudržnost, žáruvzdornost, elektrické a magnetické vlastnosti). Učebnice str. 17.

22. 11. 2023 - 10. hodina: Optické vlastnosti nerostů (suplovaná hodina). Vysvětlíme si pojmy barva, vryp, propustnost světla a lesk nerostů. Poznáme některé drahé kameny. Učebnice str. 17 - 18.

23. 11. 2023 - 11. hodina: Chemické vlastnosti nerostů. Rozdělíme si nerosty podle jejich chemického složení (prvky, sloučeniny) a uvedeme si příklady nerostů z jednotlivých skupin. Učebnice str. 18, 99.

30. 11. 2023 - 12. hodina: Horniny. Geologické děje. Budeme opakovat na test (nerosty, fyzikální vlastnosti nerostů, 6. - 11. hodina), který si napíšeme 7. 12. 2023. Vysvětlíme si pojem hornina a jak horniny vznikají působením geologických dějů. Dozvíme se, jaké útvary vytvářejí vyvřelé horniny hlubinné a výlevné. Učebnice str. 19 - 207