30. 5. 2023 - 70. hodina: Průběh lidského života. Poznáme jednotlivé etapy lidského života od narození po smrt. Učebnice str. 93 - 95..

1. 6. 2023 - 71. hodina: Zdraví a nemoc. Vysvětlíme si pojmy spojené se zdravím a nemocí člověka (inkubační doba nemoci, bacilonosič, infekční choroba, imunita, epidemie, pandemie, civilizační choroby). Učebnice str. 95 - 98.

 

.

 

 

.