Měsíc listopad

  • Na začátku měsíce jsme zhlédli zajímavý hudební program s názvem „Hudební nástroje pastýřů a indiánů“, jehož prostřednictvím jsme měli možnost se seznámit s rozmanitými hudebními nástroji, které kolikrát na první pohled ani jako nástroje nevypadaly, ale krásně hrály.
  • Ve výtvarné výchově nás inspirovalo téma podzimu.   DSC00528.JPG
  • Ani v měsíci listopadu jsme nevynechali terénní výuku přírodovědy a věnovali se celku EKOSYSTÉMU LES.

  • 22. 11. jsme vyrazili za kulturou do brněnského divadla Reduta na představení "Papageno hraje na kouzelnou flétnu".

DSC00532.JPG

  • V listopadu také proběhl sběr starého papíru a my jsme se umístili na krásném 3. místě. Děkujeme všem, kteří se zapojili. V průběžném pořadí po třech dílčích soutěžích (zářijový sběr papíru, sběr kaštanů a listopadový sběr papíru) zaujímáme 3. místo.
  • Děti pokračují ve „sbírání pejsků“ za řešení různorodých úkolů – hádanky, šifry, postřehovky aj. Někteří jsou aktivní i při řešení cestovatelských kvízů, které často navazují na učivo vlastivědy a na referáty dětí.