ČTENÁŘSKÉ LISTY

Během školního roku je zapotřebí přečíst minimálně 5 knih  a jejich zkrácený obsah zapsat do čtenářského listu. Formulář čtenářského listu je k vyzvednutí u třídní učitelky.

Ke kontrole budou děti jednotlivé čtenářské listy odevzdané k daným termínům:

1. KONTROLA  -  18. října

2. KONTROLA  -  5. ledna

3. KONTROLA  -  1. března

4. KONTROLA  - 25. dubna

5. KONTROLA  - 13. června

 

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Čtenářské dílny budou probíhat v rámci rozvrhu pátou vyučovací hodinu ve čtvrtek.

Děti si na tuto hodinu přinesou svoji knížku, kterou čtou doma. Na ostatní hodiny čtení budou potřebovat čítanku, kterou si necháme ve škole nebo vlastivědu.