12. 6. 2023 -  71. hodina: Chráněné krajinné oblasti ČR. Poznáme zajímavosti z našich národních parků a vysvětlíme si principy ochrany přírody.

14. 6. 2023 -  72. hodina: Opakování učiva 7. ročníku. Budeme opakovat učivo 7. ročníku. Ekosystémy ĆR acizokrajné ekosystémy.