Google učebna matematiky - odkaz 

4. písemná práce ve středu 15.6.
tematické okruhy: desetinná čísla - počítání s desetinnými čísly
                              trojúhelník - vnější a vnitřní úhly v trojúhelníku
                                                - rozdělení trojúhelníků - podle vnitřních úhlů, podle stran
                                                - konstrukce trojúhelníku
                                                - úsečky v trojúhelníku - výšky, těžnice
                                                - kružnice opsaná a vepsaná
                              krychle a kvádr - zobrazení krychle a kvádru
                                                       - síť krychle a kvádru
                                                       - povrch krychle a kvádru
                                                       - objem krychle a kvádru
                                                       - jednotky objemu
                                                       - slovní úlohy
Tento týden:
Objem krychle a kvádru, jednotky objemu