12. 6. 2023 - 69. hodina:Obratlovci travních společenstev. Poznáme zástupce obojživelníků (ropucha zelená) a plazú /ještěrka obecná a zelená, užovka hladká, stromová a podplamatá) travních společenstev. Budeme opakovat na test (61. - 68. hodina, travní společenstva, bezobratlí travních společenstev), který si napíšeme 14.6.2023.  Učebnice str. 115 - 116.

14. 6. 2023 - 70. hodina: Ptáci travních společenstev. Poznáme zástupce řádů hrabavých, pěvců a dravců travních společenstev. Napíšeme si test (61. - 68. hodina, travní společenstva, bezobratlí travních společenstev. Učebnice str. 116 - 118.