14.6. 2023 budeme psát čtvrtletní písemnou práci .

Bude obsahovat: 

Rozdělení trojúhelníků, kružnice opsaná a vepsaná

Výšky, těžnice, střední příčky

Krychle a kvádr 

výpočty povrchů a objemů

Nákresy těchto těles