Máme za sebou:

Adaptační pobyt - Krásensko - 5.-7.10.2022                

Úspěch kluků z 6.A v celoškolní soutěži ke Dni Křtin 

Jindřich Dvořák - 3. místo ve výtvarné soutěži

David Zabadal - 3. místo v literární soutěži

Úspěch v přespolním běhu 

Vendula Broďáková - 1. místo

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší třídy:-)

Den zdravého životního stylu (vycházka + beseda) - 17.10.2022

Cestovatelská beseda o USA v anglickém jazyce - 20.10.2022

Třídnická hodina - 1.11.2022 - 6.vyučovací hodina

Výukový program "Hudební nástroje" - 11.11. - 3.vyučovací hodina

Úspěch kluků v okresním kole pythagoriády (Jindra a Marek)

gratulujeme :-)

Cestovatelská beseda "Velké Safari" - 8.12.

Třídnická hodina - 12.12. 2022 (1.hodina) - předvánoční snídaně 

Anglické divadlo - 15.12.

Den s plyšákem - 20.12.

Třídní vánoční besídka - 21.12. 

Na 1 rok jsme adoptovali vlka hřivnatého v ZOO Brno :-)

Třídnická hodina - 31.1. + úklid okolí školy

Reprezentace školy  - okresní kolo zeměpisné olympiády - Marek Cupák :-)

Preventivní program POLICIE ČR - 22.2.

Setkání s hasiči z Jedovnic - 23.2. 

Vzdělávací program - kosmický zážitkový stan (17.2.)

Třídnická hodina - 28.2. (6.hodina)

Třídnická hodina - 6.3. (1.hodina)

 

Setkání s hasiči z Jedovnic - 30.3.

 

Třídnická hodina - 18.4. (6.hodina)

 

DEN ZEMĚ - 20.4.

Reprezentace třídy a školy :-)  cirsiáda: Jakub Barták, Marek Cupák, Jindřich Dvořák, Tomáš Pospíšil, Michal Malík, Kristýna Šilhanová

  

Den dětí - 1. 6. - vycházka v okolí školy, soutěž ve skupinkách

Setkání s hasiči z Jedovnic (prohlídka zbrojnice) - 6.6.

Školní výlet - JUMPPARK Brno - 2.6.

Školní výlet - ZOO Brno - 9.6.

 

Co nás čeká:

 

 zasloužené prázdniny :-) Užijte si je !