Pomůcky a hodnocení v OV

Vyučující: Mgr. Johana Benešová

Pomůcky: 1x sešit 524 

Hodnocení:

1) Aktivita v hodinách, připravenost na hodinu (aktuality).

2) Známky z testů.

3) Hodnocení prezentací na zadané téma.

Známky budou vždy zapsány v elektronické žákovské knížce a budou mít stejnou hodnotu - tedy váhu 1.