Říjen 2022

V říjnu se dělo překvapivě více než dost událostí…

 Hned na začátku jsme po dlouhé době (po čtyřech letech) opět absolvovali SCIO testování, a to z češtiny (3.  11.), angličtiny (10. 11.), matematiky (11. 11.) a obecných studijních předpokladů  (7. 11.). Po vyplnění otázek se nám zobrazil graf s naší úspěšností. Celkové výsledky, kdy zjistíme, jak na tom celkově jsme, teprve obdržíme.

13. 11. se konal přírodovědný Klokan – pro nadšence do přírodních věd. První místo obsadil Aleš Musil z 9. A.

17. 11. byl Den zdravého životního stylu, kdy jsme se ve škole neučili a místo toho si udělali ,,zdravotní“ okruh a především na nás čekalo pouštění draků s prvňáčky, kdy nám paní učitelky přichystaly menší soutěž. Poté jsme absolvovali přednášku blanenského Úřadu práce o volbě povolání.

19. 11. škola pořádala Pythagoriádu – matematickou soutěž založenou na logickém myšlení. Na prvním místě se umístil Ondřej Dvořák, také z 9. A.

20. 11. k nám přijel pan Mgr. Karel Kocůrek, aby se s námi podělil o své zážitky z USA. Přednáška probíhala v angličtině, na závěr nám pověděl pár svých slov ohledně uchopení tohoto jazyka a jak to vlastně může být těžké porozumět angličtině v jiné zemi.

Také nám započaly taneční, kdy se učíme úplné základy tance v párech – waltz, cha- cha, apod.

No a v neposlední řadě si vybíráme absolventské mikiny – barvu, obrázky, nápisy…

 To by bylo za říjen vše, hodně píle a vytrvalosti vám přeje

 Vaše 9. B

20221017_093825.jpg