Leden 2023

 

Nový rok nezastavitelně plyne a my vám přinášíme, co se stalo v prvním měsíci lednu!

Abychom byli upřímní, za těchto 30 dní se konaly v podstatě pouze testy a projekty. Nevíme, čím to tak je, že se jeden měsíc hlavně zkouší a ten další se najednou děje více a více věcí. :)

Probíhaly taneční, o kterých tu letos zatím moc řeč nebyla. Rádi bychom sdělili kladnou zpětnou vazbu – za tento rok jsme se naučili waltz, cha-chu, valčík a jive, trénujeme tedy i  na závěrečný ples v červnu!

10. 1. ve škole probíhala zeměpisná olympiáda pořádaná paní učitelkou Skřejpkovou. Děkujeme tímto všem moc za účast a blahopřejeme vítězům!

V tomto období nechyběly ani pololetky. Právě tento den jsme psali angličtinu, 11. 1. němčinu (pozn. bohužel nevím, kdy ji psali ostatní spolužáci z ruštiny), 17. 1. češtinu a 18.  1. matematiku. Rozhodně to nebylo jednoduché, pojďme si tedy pogratulovat.

16. 1. se konalo školní kolo olympiády z anglického jazyka složené z následujících částí:

- poslech a porozumění mluvenému slovu

- porozumění textu

- gramatika

- pro úspěšné řešitele také konverzační část, kde se pár minut povídalo s paní učitelkou Tomkovou a Ševčíkovou o tom, na co zrovna přišla řeč. :)

Také například probíhaly dny otevřených dveří na středních školách, které většina z nás navštívila.

To by tedy za leden bylo vše, držíme pěsti nejen nám deváťákům při přípravě na přijímací zkoušky, ale i ostatním spolužákům z nižších ročníků, ať se jim daří ve škole.

Jak jednou řekl Karel Čapek: ,,Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“

 

Vaše 9.B