Duben 2023

 Konečně je to za námi (šťastný výdech). Přijímačky už nejsou tím nejčastějším slovem v našem slovníku, za což jsme neskutečně rádi. A už víme i výsledky, které dopadly opravdu skvěle!

Velká část naší třídy jde na střední odborné školy, potom na  odborná učiliště a nejmenší zastoupení mají gymnázia, velmi podobné to je i v 9.A.

13. a 14.4. jsme tedy nebyli (až na pár lidí, kteří přijímačky nedělali) ve škole a psali tyto rozhodující testy, které nám připravil oblíbený CERMAT. Shodli jsme se, že první termín byl rozhodně těžší než ten druhý (koneckonců to přiznal údajně i samotný šéf CERMATu).

Po těchto stresových dnech už na nás čekaly ty odpočinkové.

19. 4. nás navštívili pánové ze společnosti Paměť národa, která zachycuje vzpomínky a výpovědi pamětníků z období 2. světové války či komunismu. Připravili nám dějepisný workshop Mám svůj sen, který byl v podstatě o tom, že každý obdržel roli nějaké osoby a tu hrál po dobu celého programu. Řešili jsme období 1967- 1969, zahrnovalo to např. Pražské jaro, Lennonovu zeď a schůzi s předsedou komunistické strany. Za tuto báječnou příležitost děkujeme paní učitelce Ševčíkové, velmi jsme si to užili.

20. 4. se pravidelně slavil Den Země. My, deváťáci, jsme vyrazili s vyučujícími na různá stanoviště, kde jsme kladli mladším žákům dotazy týkající se jídla, protože to bylo letošní téma – jídlo a jak se s ním plýtvá. Strávili jsme tedy krásný den v přírodě a zároveň zjistili někdy až šokující fakta.

To by bylo za tento měsíc vše. Troufáme si říci, že tady mají budoucí deváťáci důkaz, že tvrdá práce se vyplácí! Teď už na nás čekají jen ty nejlepší dny školy.

Moudro na závěr: ,,Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost.“ - Benjamin Disraeli, britský politik a spisovatel.

 Vaše 9.B