Březen 2023

 Březen, za kamna vlezem. Tento měsíc byl zřejmě jeden z těch nejhektičtějších. Příprava na přijímací zkoušky se vyhnula jen několika spolužákům. Ale věřím, že ji nikdo z nás nepodcenil. Protože jak se říká – štěstí přeje připraveným.

 9. 3. ve čtvrtek naši školu navštívili zdravotníci z organizace Červený kříž. Seznámili nás se základy první pomoci – jak teoreticky, tak prakticky. V praktické části jsme si na figurínách (dospělý i dítě – mohli jsme si vybrat) tyto poznatky vyzkoušeli.

 Následovaly jarní prázdniny od 13.3. do 19.3. Většina z nás volný čas strávila na horách, u svých prarodičů či investovala poslední síly do přípravy. Odpočinkem ale nepohrdl nikdo.

 A jelikož už nám byla zadána absolventská práce, tak jsme se pomalu začali scházet se svými garanty. Diskutovali jsme o tématu, později o obsahu, anotaci a praktické části. Prezentovat tuto práci budeme až v červnu.

 Do 31. 3. trvala další zeměpisná olympiáda, kde mohl buď jednotlivec / skupinka zpracovat mapu na jakékoli téma. Tu jsme potom v pátek 31.3. odevzdali, následně byla poslána až do daleké Prahy na geografickou katedru. Držíme všem zúčastněným palce!

 To by za tento jarní měsíc bylo vše. A motivační citát na závěr: ,,Každá chyba je příležitostí se něčemu naučit.“ - Osho, indický duchovní učitel

 Vaše 9.B