Klasifikace v OV ve školním roce 2021/ 2022

Vyučující: Mgr. Dagmar Tomková

Pomůcky: 1x sešit 544 (je možné pokračovat v sešitě z minulého školního roku)

Hodnocení:

1) Aktivita v hodinách, připravenost na hodinu (aktuality).

2) Známky z testů.

3) Hodnocení prezentací na zadané téma.