Konverzace v anglickém jazyce

- sešit 544 (je možno použít sešit z předchozího školního roku)

 

Hodnocen bude především aktivní přístup k zadaným konverzačním tématům

a komunikace v anglickém jazyce se spolužáky i s vyučujícím.