13. 6. 2023 - 73. hodina:Zdraví a nemoc. Vysvětlíme si pojmy spojené se zdravím a nemocí člověka (inkubační doba nemoci, bacilonosič, infekční choroba, imunita, epidemie, pandemie, civilizační choroby). Učebnice str. 95 - 98.

 

15. 6. 2023 - 74. hodina: Opakování orgánových soustav člověka. závěrečné opakování učiva 8. ročníku zaměřené na stavbu a činnost jednotlivých orgánových soustav člověka.