V tomto měsíci jsme absolvovali přednášku na téma: " Naše tělo"

Pomocí skupinové práce  jsme odvozovali co je a není důležité při posuzování jiných lidí.