Měsíc listopad: 

Začátkem měsíce jsme opakovali učivo na čtvrtletní práce, které jsme psali v českém jazyce a v matematice. V českém jazyce jsme se pustili do vyjmenovaných slov, ve kterých se nám daří. V matematice jsme stále procvičovali násobilku. V pracovních činnostech a ve výtvarné výchově si děti vyrobily sv. Martina na bílém koni, sněhuláky a čerty. 

2F87B5FE-C413-41DC-B04A-42033ADC2164.jpeg72C92009-7E56-4F7B-AE97-E324DE23C2E9.jpeg
Kromě učení jsme zhlédli hudební program s názvem „Hudební nástroje pastýřů a indiánů“, ve kterém jsme se seznámili se zajímavými hudebními nástroji. 
V listopadovém sběru starého papíru jsme se umístili na krásném 2. místě. Děkujeme všem, kteří se zapojili.