Měsíc leden: 

Začátkem ledna ve třídě vládla vánoční atmosféra, vzpomínali jsme na zážitky, které jsme prožili o prázdninách. Neopomněli jsme ani na dárečky, které nás potěšily u stromečku. 

V českém jazyce i v matematice jsme pilně procvičovali, abychom byli co nejlépe připraveni na pololetní práce. Odměnou nám všem byla pěkná pololetní vysvědčení. 

Po uzavření známek se část třídy zúčastnila lyžařského výcviku v Hodoníně u Kunštátu. Zbylá část dětí trávila dny ve škole, kde na ně čekalo hravé opakování učiva. V pátek proběhl karneval v tělocvičně školy. Všichni si užili radostné soutěže na stanovištích. 

E64EFF26-0229-42DD-A204-C53ED1AFC6C5.jpeg
9C556AF6-873C-4F47-B660-E3FDBF6BA123.jpeg