Měsíc duben: 

Na začátku měsíce jsme se připravovali na Velikonoce. Vytvořili jsme si velikonoční květináčky, které jsme osázeli osením.

5. dubna proběhla pěvecký soutěž Jedovnická kuňka. Naši školu reprezentovala Miuška, která vyzpívala nádherné druhé místo - gratulujeme. B3FCCE84-9607-4FAF-8274-48382DC3AF73.jpeg

26. dubna se naše škola zúčastnila Běžecké štafety. Školní družstvo reprezentovala Páťa, Zuzanka, Jonášek a Štěpánek. 

Tento měsíc jsme měli na starost úklid okolí školy.

EC3446F0-D225-421B-AED1-74A005CE1C93.jpeg


20. dubna jsme oslavili Den Země projektovým dnem. Společně s ostatními žáky jsme se rozdělili do družstev, která se postupně vydávala plnit osm
různých úkolů v okolí školy. Letošní ročník byl zaměřen na jídlo, jak jím neplýtvat.

32165E11-3C18-4894-B6D5-59621A4C3322.jpeg