Čtenářský deník 

V letošním školním roce každý žák přečte minimálně čtyři knihy a jejich zkrácený obsah zapíše do čtenářského listu. Vzor čtenářského listu ke stažení zde, vytištěný čtenářský list je rovněž možno si vyzvednout u třídní učitelky. 

Čtenářská karta .pdf

Ke kontrole budou jednotlivé čtenářské listy odevzdané k daným termínům: 

1. kontrola 14.11.2022
2. kontrola 16.1.2023
3. kontrola 17.4.2023
4. kontrola 9.6.2023

Čtenářské dílny 

Čtenářské dílny budou probíhat v rámci rozvrhu každé pondělí. 
Děti si na tuto hodinu přinesou svoji knížku, kterou čtou doma. Na ostatní hodiny čtení budou potřebovat čítanku, kterou si necháme ve škole