Měsíc březen:

Jarní měsíc jsme si všichni užili. V českém jazyce dokončujeme vyjmenovaná slova a začínáme se slovními druhy. V matematice jsme se naučili rýsovat kružnice a zúčastnili se soutěže Matematický klokan. Nejúspěšnější trojice řešitelů byl Maxík, Miuška a Honzík, moc gratulujeme. Ve výtvarné výchově jsme vyráběli květináč, do kterého jsme zasadili osení. 

Začal nám plavecký výcvik, kde si užíváme hrátky ve vodě a zlepšujeme naše plavecké dovednosti. 
56872A86-6863-4B3F-895C-FBFE5C91BDE2.jpegVe škole jsme přivítali jaro v zelené barvě. 

B77FC7C2-2DE1-4E67-92B6-3EF03416137C.jpeg

Březen patří i knihám, proto jsme se vydali do místní knihovny, kde si pro nás paní knihovnice

připravila zábavný program na česká nářečí.

522CB07F-F523-4C22-95CC-5869057D6FC0.jpeg