V měsíci listopadu jsme se naučili další nová písmenka. Začali jsme číst ze Slabikáře a psát do písanky. Naučili jsme se sčítat i odčítat a řešit slovní úlohy.

Začátkem měsíce jsme navštívili program „Hudební nástroje pastýřů a indiánů“. Seznámili jsme se se spoustou zajímavých hudebních nástrojů.

I tento měsíc jsme strávili čas s našimi kamarády deváťáky. Společně jsme tvořili svícínky a ozdůbky z keramické hlíny.

listopad.jpg

listopad2.jpg

listopad3.jpg

Ve výtvarné výchově jsme již začali malovat zimní obrázky.

Výtvarka.jpg

V listopadu proběhl další sběr starého papíru. Tentokrát jsme nasbírali nejvíce sběru z celé školy. Děkujeme všem, kteří se zapojili.