MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŽÁCI

 

 

Jde o děti s vysokým intelektem, výbornou pamětí, tvořivostí, motivací k dosažení výsledků. Tyto děti mají velkou potřebu učit se, vyhledávat nové informace, ověřovat si poznatky. U nadaných dětí se často můžeme setkat s vyspělostí v určité oblasti. Mají vlastní způsob učení, tvořivě přistupují k řešení problémů. Mají schopnost abstrakce, uvádějí věci do neobvyklých souvislostí. Mají neobvyklé zájmy oproti svým vrstevníkům.

Mohou se projevovat i negativně. Pracují nedbale, mohou vyrušovat, nohou být přecitlivělí, panovační nebo přehnaně kritičtí k sobě i okolí.

 

 

 

Bystré dítě x nadané dítě

 

 

     Zajímá se   x   je zvědavé

            Má dobré nápady  x   má neobvyklé nápady

      Umí naslouchat    x  zajímají jej detaily

    Je vůdcem skupiny   x   často pracuje samo

Kopíruje zadaná řešení   x   vytváří nová řešení

       Přijímá informace   x   využívá informace

Chápe významy   x   dělá závěry

 

 

 

    Nadaným žákům je nutné umožnění práce rychlejším tempem, méně procvičování, postup dopředu, náročnější výuka, opora o zájmy dítěte.