Pokusy v chemii (krystalizace)

V únoru jsme se v hodinách chemie zabývali krystalizací, dělali jsme pokus, při kterém měl vzniknout krystal. Do kádinky s vodou jsme přisypali síran hlinito-draselný, roztok jsme míchali a zahřívali. Do připraveného roztoku jsme pak ponořili očkovací krystal, který byl zavěšený na niti. Pokus se zdařil!!! Po několika dnech jsme mohli pozorovat vytvořené monokrystaly.

 

 Krystalizace_2024

Praktický nácvik první pomoci

V hodině přírodopisu jsme si v únoru připomněli pravidla první pomoci při zástavě dechu. Všichni jsme si resuscitaci prakticky vyzkoušeli na figuríně. Získané znalosti využijeme při organizaci „Dne předlékařské pomoci“, který se již tradičně uskuteční koncem školního roku před hlavními prázdninami.

 První_pomoc_2024